Gizlilik Politikaları


 Bu mesajı yazdırmadan önce çevreye verebileceğiniz zararı ve kesilen ağaçları bir kez daha düşününüz 
 Think of the environment and trees that are cut down once more before printing out this message


“Bu e-posta (ve ekleri) gizli bilgi içermektedir ve sadece gönderilen kişiye yöneliktir. Bu e-postanın muhatabı değilseniz veya içeriği ile ilginiz yoksa, Dijital İz ve iştirakleri onayı olmaksızın bu e-postanın okunması, değiştirilmesi, kopyalanması, üçüncü kişilere açıklanması, yayınlanması, ifşa edilmesi veya iletilmesi yasaktır. Bu e-postanın gönderilmek istendiği kişi değilseniz (ya da bu e-postayı yanlışlıkla aldıysanız), lütfen yollayan kişiyi hemen haberdar ediniz ve e-postayı sisteminizden derhal siliniz. E-posta iletiminin güvenli veya hatasız olduğunun garantisi olmadığından geç veya eksik iletim veya içerik ve bilgilerde eksiklik, kayıp, değişiklik veya virüs olabilir. Bu nedenle, bu mesajın iletiminden dolayı, gönderen, içerikteki hata, eksiklik, doğruluğun ve gizliliğin ihlalinden veya bu yolla bilgi paylaşımı, iletimi, depolanması gibi herhangi bir kullanımından hiçbir şekilde sorumlu değildir.Bu mesajın içeriği yazarına ait olup, Dijital İz ve iştirakleri görüşlerini içermeyebilir. Bu e-postanın içeriğinde geçen şirketimizin ad veya namına yaratılan fikri ve sınai haklar Dijital İz ve iştirakleri'ne ait olup, maddi ve manevi tüm hakları Dijital İz ve iştiraklerin'de saklıdır.”

“This e-mail (including any attachments) contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named adressee or not related with the content of this e-mail, you are forbidden to read, disseminate, distribute, copy, reproduce or modify this e-mail by Dijital İz Please notify the sender immediately if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. E-mail transmisson cannot be guaranteed to be secure or error-free as the e-mail may arrive late or incomplete or the information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, amended, or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors, loss of integrity or confidentiality or ommissions in the contents of this e-mail or for the information transmission, reception, storage of use of such in any way whatsoever, which arise as a result of e-mail transmission. Any opinions expressed in this e-mail are those of the author and may not necessarily reflect the opinions of Dijital İz"